Το cookie είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων) και αποστέλλεται από ένα διακομιστή (server) σε έναν πλοηγό (browser) όπου και αποθηκεύεται. Κάθε φορά που ο πλοηγός ζητάει μια σελίδα από τον διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης.

Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε να αφορούν μια μόνο σύνδεση. Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον πλοηγό και παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία λήξεώς τους ή μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης από τις ρυθμίσεις του πλοηγού ενώ αυτά τα οποία αφορούν μια μόνο σύνδεση λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί (κλείσει) ο πλοηγός.

Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν τον χρήστη, όμως στοιχεία που αποθηκεύονται από τον ιστότοπο και αφορούν τους χρήστες/επισκέπτες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών καθώς και οι συνδεόμενες σε αυτόν εφαρμογές χρησιμοποιούν cookies. Τα ονόματα των cookies τα οποία χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο και στις συνδεόμενες εφαρμογές καθώς και ο τύπος χρήσης, αναφέρονται παρακάτω:

CookieΤύπος
Google AnalyticsΣτατιστικά

Χρησιμοποιούνται cookies στον ιστότοπο:

/ για τη βελτίωση της χρηστικότητας του ιστοτόπου
/ για την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου
/ για την πρόληψη απάτης και τη βελτίωση της ασφάλειας του ιστοτόπου

Οι περισσότεροι πλοηγοί επιτρέπουν να ρυθμίσετε  τη χρήση cookies, για παράδειγμα:

(α) Στον Internet Explorer μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις παράκαμψης των cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές Διαδικτύου», «Απόρρητο» και μετά «Προχωρημένο».

(β) Στο Firefox μπορούν να αναστείλουν τη χρήση όλων των cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές», «Απόρρητο», επιλέγοντας στη συνέχεια «Χρήση Προσωπικών Παραμέτρων για Ιστορικό» από το κυλιόμενο μενού και τέλος ξεμαρκάροντας το «Αποδοχή cookies από ιστοτόπους».

(γ) Στο Chrome μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies πηγαίνοντας στο μενού «Ελέγχου και Προσαρμογής» και επιλέγοντας «Ρυθμίσεις», «Προβολή Προχωρημένων Ρυθμίσεων» και «Ρυθμίσεις Περιεχομένου», και επιλέγοντας «Παρεμπόδιση ιστοτόπων από τον καθορισμό στοιχείων» υπό τον τίτλο «Cookies».

(δ) Στο Safari μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies επιλέγοντας «Safari», «Προτιμήσεις», και στη συνέχεια «Απόρρητο». Για Μόνιμη Αναστολή Χρήσης Cookies: ο Safari δεν θα επιτρέπει σε κανέναν ιστότοπο, τρίτα μέρη ή διαφημιζόμενους να αποθηκεύουν cookies και άλλα δεδομένα στον υπολογιστή Mac. Ορισμένοι ιστότοποι πιθανόν να μην λειτουργούν σωστά εξ’ αιτίας αυτού.

Χρήση Cookies μόνο από τον υφιστάμενο ιστότοπο (ισχύει σε όλους τους πλοηγούς): Με αυτή την ρύθμιση ο πλοηγός αποδέχεται cookies μόνο από τον ιστότοπο στον οποίο βρίσκεται ο χρήστης τη στιγμή εκείνη συνδεδεμένος. Συχνά, ορισμένοι ιστότοποι έχουν ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλες πηγές. Ο πλοηγός δεν θα επιτρέπει σε τρίτα μέρη να αποθηκεύσουν ή να έχουν πρόσβαση σε cookies ή άλλα στοιχεία.

Η αναστολή χρήσης όλων των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρήση πολλών ιστότοπων. Εάν ανασταλεί η χρήση cookies, ο χρήστης δε θα μπορεί να κάνει χρήση όλων των δυνατοτήτων του ιστότοπου ή των συνδεόμενων εφαρμογών.

Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγράψει cookies τα οποία έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή του, για παράδειγμα:

(α) Στον Internet Explorer μπορεί χειροκίνητα να διαγράψει τα αρχεία των cookies. Μπορεί να βρει τη διαδικασία για αυτό στο http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

(β) Στο Firefox πρέπει να διαγράψει cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές» και «Απόρρητο» και στη συνέχεια να επιλέξει «Χρήση Προσωπικών Παραμέτρων για Ιστορικό» από το κυλιόμενο μενού, επιλέγοντας «Προβολή cookies» και μετά «Αφαίρεση όλων των cookies», και

(γ) Στο Chrome μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies μπαίνοντας στο μενού «Ελέγχου και Προσαρμογής» και επιλέγοντας «Ρυθμίσεις», «Προβολή Προχωρημένων Ρυθμίσεων» και «Καθαρισμός Στοιχείων Πλοήγησης». Στη συνέχεια θα επιλέξει «Cookies και στοιχεία άλλων ιστοτόπων και συνδεόμενων δεδομένων» και «Καθαρισμός Στοιχείων Πλοήγησης».

(δ) Στο Safari μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies μπαίνοντας στο παράθυρο προτιμήσεων του Safari και επιλέγοντας «Απόρρητο». Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τις επιλογές του για την αποδοχή των cookies δίπλα στο «Εμποδίζοντας τα cookies». Επιλέγει «Ομάδες και Διαφημιζόμενοι» – «Πάντα» ή «Ποτέ». Εάν υπάρχουν στοιχεία ιστοτόπων ή cookies αποθηκευμένα, επιλέγει «Λεπτομέρειες». Εάν επιθυμεί να διαγράψει τα δεδομένα από όλους τους ιστότοπους, απλώς επιλέγει «Διαγραφή Όλων». Πατάει «Τέλος» για να επιστρέψει στο παράθυρο επιλογής.